Thông qua kết quả kiểm tra toàn diện đối với Đảng uỷ xã Tả Van

Ngày 06/10, Đoàn kiểm tra của Thị uỷ Sa Pa thông qua kết quả kiểm tra toàn diện đối với Đảng uỷ xã Tả Van trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; tham dự có các đồng chí trong đoàn kiểm tra theo quyết định số 301-QĐ/TU ngày 09/8/2021 của Thị uỷ, do đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ làm Trưởng đoàn; về phía xã Tả Van có đồng chí Sì Văn Cang - Bí thư Đảng uỷ xã cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể của xã.

Trong quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ, tài liệu, kiểm tra thực tế đối với Đảng uỷ xã Tả Van và một số chi bộ trực thuộc cùng các ban ngành, đoàn thể có liên quan; đồng thời tiến hành kiểm tra một số công trình, dự án được triển khai thực hiện tại các thôn trên địa bàn xã.

Từ đầu năm 2020 đến nay Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả; xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và đề ra các biện pháp phòng dịch bệnh Covid -19, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng bước đã có hiệu quả; công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và việc thực hiện các chính sách xã hội về người có công, người nghèo, chính sách tôn giáo, dân tộc... được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ…; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng, công tác quốc phòng an ninh được giữ vững…

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nghiêm túc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Đoàn kiểm tra; đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới trên từng lĩnh vực; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của Điều lệ Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội để chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị ngay tại cơ sở. Quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết đã đề ra. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc trong công tác đảng vụ: công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình. Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất tổ chức làm việc với Thường trực  HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của từng tổ chức để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.../.

                                                                          Quốc Hưng (Văn phòng Thị ủy)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 240,482
  • Tất cả: 1,775,117